PostHeaderIcon Krzysztof Majcher

Nazywam się Krzysztof Majcher

Od ponad trzydziestu lat chodzę po krzakach i profesjonalnie obserwuję żaby, żółwie i żmije. Zajęcie to było i jest źródłem moich radości i satysfakcji. Prace te będą miały w pełni sens i staną się użyteczne, gdy skorzystasz z mojej wiedzy i bogatych doświadczeń.

Jestem przyrodnikiem w pełnym zakresie tego słowa.

Czynnie pracuję jako faunista realizujący prace nad ochroną zagrożonych gatunków płazów i gadów. Z zainteresowaniem zgłębiam tajniki ich anatomii.

Jestem Zaawansowanym pasjonatem fotografii.

Wyrażam emocje w rzeźbie ( twarde gatunki drewna, kości, rzadziej kamień).

Wykonuję Renowację i konserwację starych mebli w zimowe wieczory.

Jestem Amatorem różnych gatunków dobrej muzyki a zwłaszcza o korzeniach etnicznych

Jestem Autorem opisów przyrodniczych i felietonów na stronie www.przyroda.mazury.pl